Skip to main content

Izvēlieties dzīvokli un rezervējiet

Šobrīd pieejami: 31 no 122 dzīvokļiem
  • 39 – divistabu dzīvokļi
    47 līdz 52 m²
  • 55 – trīsistabu dzīvokļi
    60 līdz 78 m²
  • 28 – četristabu dzīvokļi
    73 līdz 86 m²
Visi dzīvokļi tiek piedāvāti ar pilnu iekšējo apdari, un jums ir iespēja izvēlēties sev piemērotāko no četrām apdares kolekcijām.
Katrā dzīvoklī ir paredzēta saimniecības telpa 2,1 līdz 4,6 m² platībā ērtai mantu uzglabāšanai, kā arī 4,3 līdz 5,7 m² plašs balkons vai terase.
Atlasīt pieejamos dzīvokļus:
Māja:
Istabas:
Stāvs:
Plānojumi:
Māja Tips # Stāvs Istabas Kop. plat. Balkons Terase Apdare Cena, € Īre, € Plāns Statuss
1b Dzīvoklis 1 1 4 74,4 DEMO Pieprasīt Pieprasīt 4A-1b floorplan Pieejams
1b Dzīvoklis 2 1 3 60,8 4,2 DEMO Pieprasīt Pieprasīt 3A-1b floorplan Pieejams
1b Dzīvoklis 3 1 3 63,4 5,6 Pilna Pieprasīt Pieprasīt 3B-1b floorplan Pieejams
1b Dzīvoklis 4 1 2 49,9 4,7 Pilna Pieprasīt Pieprasīt 2A-1b floorplan Pieejams
1b Dzīvoklis 5 1 2 52,1 5,6 Pilna Pieprasīt Pieprasīt 2B-1b floorplan Pieejams
1b Dzīvoklis 6 1 4 80,7 5,6 Pilna Pieprasīt Pieprasīt 4B-1b floorplan Pieejams
1b Dzīvoklis 7 1 4 80,5 Pilna Pieprasīt Pieprasīt 4C-1b floorplan Pieejams
1b Dzīvoklis 8 2 2 47,6 4,7 Pilna Pieprasīt Pieprasīt 2C-1b floorplan Pieejams
1b Dzīvoklis 9 2 4 80,5 5,6 Pilna Pieprasīt Pieprasīt 4A-1b floorplan Pieejams
1b Dzīvoklis 10 2 3 62,2 5,6 Pilna Pieprasīt Pieprasīt 3A-1b floorplan Pieejams
1b Dzīvoklis 11 2 3 63,4 5,6 Pilna Pieprasīt Pieprasīt 3B-1b floorplan Pieejams
1b Dzīvoklis 12 2 2 49,9 4,7 Pilna Pieprasīt Pieprasīt 2A-1b floorplan Pieejams
1b Dzīvoklis 13 2 2 52,1 5,6 Pilna Pieprasīt Pieprasīt 2B-1b floorplan Pieejams
1b Dzīvoklis 14 2 4 80,7 5,6 Pilna Pieprasīt Pieprasīt 4B-1b floorplan Pieejams
1b Dzīvoklis 15 2 4 86,6 5,6 Pilna Pieprasīt Pieprasīt 4C-1b floorplan Pieejams
1b Dzīvoklis 16 3 2 47,6 4,7 Pilna Pieprasīt Pieprasīt 2C-1b floorplan Pieejams
1b Dzīvoklis 17 3 4 80,5 5,6 Pilna Pieprasīt Pieprasīt 4A-1b floorplan Pieejams
1b Dzīvoklis 18 3 3 62,2 5,6 Pilna Pieprasīt Pieprasīt 3A-1b floorplan Pieejams
1b Dzīvoklis 19 3 3 63,4 5,6 Pilna Pieprasīt Pieprasīt 3B-1b floorplan Pieejams
1b Dzīvoklis 20 3 2 49,9 4,7 Pilna Pieprasīt Pieprasīt 2A-1b floorplan Pieejams
1b Dzīvoklis 21 3 2 52,1 5,6 Pilna Pieprasīt Pieprasīt 2B-1b floorplan Pieejams
1b Dzīvoklis 22 3 4 80,7 5,6 Pilna Pieprasīt Pieprasīt 4B-1b floorplan Pieejams
1b Dzīvoklis 23 3 4 86,6 5,6 Pilna Pieprasīt Pieprasīt 4C-1b floorplan Pieejams
1b Dzīvoklis 24 4 2 47,6 4,7 Pilna Pieprasīt Pieprasīt 2C-1b floorplan Pieejams
1b Dzīvoklis 25 4 4 80,5 5,6 Pilna Pieprasīt Pieprasīt 4A-1b floorplan Pieejams
1b Dzīvoklis 26 4 3 62,2 5,6 Pilna Pieprasīt Pieprasīt 3A-1b floorplan Pieejams
1b Dzīvoklis 27 4 3 63,4 5,6 Pilna Pieprasīt Pieprasīt 3B-1b floorplan Pieejams
1b Dzīvoklis 28 4 2 49,9 4,7 Pilna Pieprasīt Pieprasīt 2A-1b floorplan Pieejams
1b Dzīvoklis 29 4 2 52,1 5,6 Pilna Pieprasīt Pieprasīt 2B-1b floorplan Pieejams
1b Dzīvoklis 30 4 4 80,7 5,6 Pilna Pieprasīt Pieprasīt 4B-1b floorplan Pieejams
1a Dzīvoklis 1 1 4 73,1 Pilna 159 900 4A-1a floorplan Pieejams
1a Dzīvoklis 2 1 4 80,7 5,6 Pilna 178 400 4B-1a floorplan Pieejams
1a Dzīvoklis 3 1 2 52,1 5,6 Pilna 114 900 2A-1a floorplan Pieejams
1a Dzīvoklis 4 1 2 49,9 4,7 Pilna 110 500 2B-1a floorplan Pieejams
1a Dzīvoklis 5 1 3 63,4 5,6 Pilna 138 500 3A-1a floorplan Pieejams
1a Dzīvoklis 6 1 3 67,4 5,6 DEMO Pieprasīt Pieprasīt 3B-1a floorplan Pieejams
1a Dzīvoklis 7 1 2 54,7 5,6 DEMO Pieprasīt Pieprasīt 2C-1a floorplan Pieejams
1a Dzīvoklis 8 2 4 79 5,6 Pilna 176 900 4A-1a floorplan Pieejams
1a Dzīvoklis 9 2 4 80,7 5,6 Pilna 186 500 4B-1a floorplan Pieejams
1a Dzīvoklis 10 2 2 52,1 5,6 Pilna 120 100 2A-1a floorplan Pieejams
1a Dzīvoklis 11 2 2 49,9 4,7 Pilna 115 500 2B-1a floorplan Pieejams
1a Dzīvoklis 12 2 3 63,4 5,6 Pilna 144 800 3A-1a floorplan Pieejams
1a Dzīvoklis 13 2 3 67,4 5,6 Pilna 158 400 3B-1a floorplan Pieejams
1a Dzīvoklis 14 2 3 78,2 5,6 Pilna 169 300 3C-1a floorplan Pieejams
1a Dzīvoklis 15 3 4 79 5,6 Pilna 181 400 4A-1a floorplan Pieejams
1a Dzīvoklis 16 3 4 80,7 5,6 Pilna 190 500 4B-1a floorplan Pieejams
1a Dzīvoklis 17 3 2 52,1 5,6 Pilna 122 700 2A-1a floorplan Pieejams
1a Dzīvoklis 18 3 2 49,9 4,7 Pilna 118 000 2B-1a floorplan Pieejams
1a Dzīvoklis 19 3 3 63,4 5,6 Pilna 148 000 3A-1a floorplan Pieejams
1a Dzīvoklis 20 3 3 67,4 5,6 Pilna 161 800 3B-1a floorplan Pieejams
1a Dzīvoklis 21 3 3 78,2 5,6 Pilna 173 600 3C-1a floorplan Pieejams
1a Dzīvoklis 22 4 4 79 5,6 Pilna 181 400 4A-1a floorplan Pieejams
1a Dzīvoklis 23 4 4 80,7 5,6 Pilna 190 500 4B-1a floorplan Pieejams
1a Dzīvoklis 24 4 2 52,1 5,6 Pilna 122 700 2A-1a floorplan Pieejams
1a Dzīvoklis 25 4 2 49,9 4,7 Pilna 118 000 2B-1a floorplan Pieejams
1a Dzīvoklis 26 4 3 63,4 5,6 Pilna 148 000 3A-1a floorplan Pieejams
1a Dzīvoklis 27 4 3 67,4 5,6 Pilna 161 800 3B-1a floorplan Pieejams
1a Dzīvoklis 28 4 3 78,2 5,6 Pilna 173 600 3C-1a floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 1 1 3 59,9 Pilna 126 200 3F-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 2 1 3 69,3 5,6 Pilna 150 200 3C-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 3 1 3 61,5 5,6 Pilna 134 500 3A-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 4 1 2 49,9 4,7 Pilna 110 600 2A-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 5 1 3 66,4 5,6 Pilna 145 100 3B-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 6 1 2 50,4 4,7 Pilna 113 100 2B-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 7 1 2 54,7 5,6 Pilna 116 000 2C-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 8 2 4 78,7 5,6 Pilna 173 300 4A-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 9 2 3 69,3 5,6 Pilna 157 000 3C-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 10 2 3 61,5 5,6 Pilna 140 600 3A-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 11 2 2 49,9 4,7 Pilna 115 600 2A-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 12 2 3 66,4 5,6 Pilna 151 700 3B-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 13 2 2 50,4 4,7 Pilna 118 200 2B-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 14 2 3 73,4 5,6 Pilna 169 200 3D-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 15 3 4 79 5,6 Pilna 176 400 4A-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 16 3 3 69,3 5,6 Pilna 158 700 3C-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 17 3 3 61,5 5,6 Pilna 142 200 3A-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 18 3 2 49,9 4,7 Pilna 116 900 2A-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 19 3 3 66,4 5,6 Pilna 153 400 3B-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 20 3 2 50,4 4,7 Pilna 119 500 2B-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 21 3 3 73,4 5,6 Pilna 171 000 3D-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 22 4 4 79 5,6 Pilna 177 700 4A-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 23 4 3 69,3 5,6 Pilna 160 400 3C-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 24 4 3 61,5 5,6 Pilna 143 700 3A-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 25 4 2 49,9 4,7 Pilna 118 100 2A-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 26 4 3 66,4 5,6 Pilna 155 000 3B-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 27 4 2 50,4 4,7 Pilna 120 800 2B-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 28 4 3 73,4 5,6 Pilna 172 800 3D-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 29 5 4 79 5,6 Pilna 181 200 4A-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 30 5 3 69,3 5,6 Pilna 163 000 3C-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 31 5 3 61,5 5,6 Pilna 148 000 3A-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 32 5 2 49,9 4,7 Pilna 121 200 2A-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 33 5 3 66,4 5,6 Pilna 159 700 3B-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 34 5 2 50,4 4,7 Pilna 122 800 2B-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 35 5 3 73,4 5,6 Pilna 176 300 3D-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 36 6 4 79 5,6 Pilna 183 100 4A-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 37 6 3 69,3 5,6 Pilna 164 700 3C-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 38 6 3 61,5 5,6 Pilna 149 500 3A-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 39 6 2 49,9 4,7 Pilna 122 400 2A-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 40 6 3 66,4 5,6 DEMO 161 300 3B-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 41 6 2 50,4 4,7 Pilna 124 000 2B-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 42 6 3 73,4 5,6 Pilna 178 200 3D-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 43 7 4 79 5,6 Pilna 185 000 4A-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 44 7 3 69,3 5,6 Pilna 166 400 3C-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 45 7 3 61,5 5,6 Pilna 151 100 3A-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 46 7 2 49,9 4,7 Pilna 123 700 2A-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 47 7 3 66,4 5,6 Pilna 163 000 3B-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 48 7 2 50,4 4,7 Pilna 125 400 2B-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 49 7 3 73,4 5,6 Pilna 180 000 3D-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 50 8 4 79 5,6 Pilna 185 700 4A-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 51 8 3 69,3 5,6 Pilna 167 100 3C-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 52 8 3 61,5 5,6 Pilna 151 700 3A-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 53 8 2 49,9 4,7 Pilna 124 200 2A-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 54 8 3 66,4 5,6 Pilna 163 700 3B-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 55 8 2 50,4 4,7 Pilna 125 900 2B-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 56 8 3 73,4 5,6 Pilna 180 800 3D-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 57 8 4 79 5,6 Pilna 186 900 4A-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 58 9 3 69,3 5,6 Pilna 168 200 3C-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 59 9 3 61,5 5,6 Pilna 161 500 3A-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 60 9 2 49,9 4,7 Pilna 135 600 2A-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 61 9 3 66,4 5,6 Pilna 173 700 3B-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 62 9 2 50,4 4,7 Pilna 126 600 2B-1 floorplan Pieejams
1 Dzīvoklis 63 9 3 73,4 5,6 Pilna 181 900 3D-1 floorplan Pieejams
1b Dzīvoklis 31 4 4 86,6 5,6 Pilna Pieprasīt Pieprasīt 4C-1b floorplan Pieejams
Māja Tips # Stāvs Istabas Kop. plat. Balkons Terase Apdare Cena, € Īre, € Plāns Statuss

Sazinieties ar mums!

Laura Semjonova

Laura Semjonova

Pārdošanas un iznomāšanas speciāliste
Lūdzu, ierakstiet savu vārdu
Lūdzu, ierakstiet savu e-pastu.
Lūdzu, ierakstiet savu tālruni
Aizpildīšana ir obligāta
Invalid Input